รู้จัก Hopper

  • ผู้สร้างกระทู้ KritTH
  • วันที่เริ่มต้น

KritTH

KritKunG
ผู้ดูแล
Hopper
1210.png


Hopper คือ บล็อกจำพวก Redstone เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดูด Item ทุกชนิด ไม่ดูดอย่างอื่น

■ ประวัติ
● Minecraft java Edition
Hopper ถูกเพิ่มเข้ามาครั้งแรกเมื่อ Minecraft 1.5. Snapshot 13w01a แต่เดิมใช้ Stone และ Chest ในการคราฟ ต่อมาเมื่อ 13w02a จึงได้เปลี่ยนเป็น Iron ingot แทน Stone

● Minecraft Pocket Edition
เพิ่มมาครั้งแรกเมื่อ Minecraft PE 0.14.0 Build 1

● Minecraft Legacy Console
เพิ่มมาครั้งแรก TU19 Patch 1

ลักษณะการทำงาน
Hopper นั้นไม่มีความสามารถในการดูด Item ขึ้นไปข้างบนได้ต้องใช้ Dropper
แต่สามารถลงมาด้านล่าง ซ้าย ขวาได้ เช่นกัน
1211.png


สามารถนำตัวอย่างการประยุกต์ใช้ได้ดังนี้
1.ใช้ในการดูดเข้าสู่ Dispenser และ Dropper และ Chest
2.ใช้ในการดูดเข้าสู่ระบบลิฟท์ส่งไอเทม เพื่อส่งขึ้นด้านบน
3.สามารถใช้ตรวจสอบจำนวนชนิด Item นั้นๆ ได้ (เครื่องคัดแยก Item)
เป็นต้น

สามารถบรรจุช่องเก็บ Item ไว้ใน Hopper ได้ถึง 1,728 Item
(วิธีทำคือนำจำนวนขนาด 9×3 = 27 คือช่อง Inventory ใน Hopper มาคูณกับ 64 item มาคูณกันจึงจะได้ 64 × 27)

Redstone Dust , Tripwire hook , lever , rail สามารถวางบน Hopper ได้

และเมื่อมีสัญญาณไฟ Redstone , Lever ทำงาน , Redstone torch หรือ อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สัญญาณไฟ Redstone อยู่ด้านข้าง Hopper นั้นจะไม่สามารถส่ง Item ไปยัง ด้านหน้าได้

ตัวอย่างที่ไม่สามารถส่งไปด้านหน้าได้
1.Redstone Dust

1215.png


2.Lever

1214.png


3.DaylightSensor

1213.png


■ สิ่งที่สามารถดูดส่งต่อไปอุปกรณ์หรือบล็อกชนิดนั้นๆ ได้
● Chest
● Trapped Chest
● Furnace
● Minecart with Hopper และ with Chest
● Brewing stand
● Dropper
● Dispenser
● Shulker Box
● jukebox (เฉพาะ Pocket Edition เท่านั้น)

อ้างอิง
https://minecraft.gamepedia.com/Hopper#

เขียนโดย
Krit kungZaZa [ทีมงาน]
 
แก้ไขล่าสุด: