หางาน รับดูเซิร์ฟเวอร์ Admin - Staff

XxSTANGxX

มือใหม่เริ่มหาวัตถุดิบ
ชื่อสตางค์ อายุ 21 ปี เพศทางเลือก
ประสบการณ์
- เคยเปิดเซิร์ฟ ตังแต่ 1.5.2-1.13
- ชอบ สร้าง (ระดับพอได้ ไม่อลังการ)
- ทำเควสได้
- ออกแบบ Spawn ดูดีขึ้น
 
Top