USERS CURRENTLY ONLINE ON DISCORD

Become one of us today, click to join!

url decode

  1. Tacklezaza

    วิธีการแก้ไขเมื่อโพสต์ Link ภาษาไทยแล้วอ่านไม่ออก (เครื่องหมาย % เยอะไปหมด)

    สวัสดีครับ https://mc-th.org/pages/url-encoder-decoder/ ภายในกระทู้นี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไข Link อ่านไม่ออกนะครับ หรือเวลาโพสต์แล้วเครื่องหมาย % เยอะไปหมดเลย เช่นยกตัวอย่าง นี้คือ Link ที่เราต้องการจะโพสต์หรือส่งต่อให้คนอื่นนะครับ จาก Link URL ภาพด้านบนนี้ก็ดูปกติไม่มีอะไร...