social manager

  1. Yusaki

    เปิดรับงาน Mashed-Potato เปิดรับสมัครทีมงาน ทำไอเท่ม-มอนสเตอร์ รวมถึงฝ่ายดูแลผู้เล่น

    เซิฟ Mashed-Potato SMP เปิดรับทีมงาน เซิฟเวอร์แนว Survival แบบสมจริง IP: play.mashedpotatomc.com ตำแหน่งที่เปิดรับ Game Master - ตำแหน่ง Game Master เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญที่สุดเพราะมีความรับผิดชอบในการทำ เควส และมอนสเตอร์ต่างๆ ภายในเซิฟ ความต้องการ มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ...