running

  1. S

    โปรแกรมจับเวลาวิ่ง

    ศีรษะ ตั้งตรงเป็นแกนเดียวกับลำตัว ไม่ก้อมหรือเงย สายตามองตรงไปข้างหน้าในระยะ 30-40 เมตร จะช่วยให้ไม่รู้สึกเกร็งบริเวณกล้ามเนื้อคอ อย่ามองพื้นใกล้ๆ ปลายเท้า เพราะจะทำให้น้ำหนักลงที่บั้นเอว ซึ่งเป็นสาเหตุการปวดหลังของนักวิ่งมือใหม่ ลำตัว ลำตัวต้องตั้งเป็นเส้นตรง ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้า...