ผู้หญิง

  1. asaskaio69

    เปิดรับงาน รับสมัครคนเข้าทีมงานทำเซิฟมายคราฟ

    สวัสดีครับ / ค่ะ รับสมัครคนเข้าทีมงานทำเซิฟมายคราฟ คุณสมบัติ เพศหญิงเท่านั้น อายุเท่าไรก็ได้ไม่จำกัด 1.มีความสามารถในการใช้ World Edit ขั้นพื้นฐาน การตกแต่ง การออกแบบ การสร้าง 2.มีความคิดสร้างสรรค์ 3.มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น 4.มีไมค์สำหรับการพูดคุยสื่อสารและมีมารยาทที่ดี...