#oriented

  1. LorZangel

    Oriented Need You!

    Oriented Network เปิดรับสมัครทีมงานหน้าใหม่ไฟแรงที่ลุกโชกโชน เรารับทั้งคนที่ไม่มีประสบการณ์แต่มีฝีมือ หรือ คนที่สนใจอยากที่จะได้ทำ อย่ารอช้า! ตำแหน่งที่รับสมัคร - Admin ตำแหน่งผู้ช่วยจัดการและแก้ไขปลั๊กอิน จำนวน 1 อัตรา - Moderator ตำแหน่งดูแล ตอบคำถามผู้เล่นและจัดกิจกรรม จำนวน 1 อัตรา...