ความเสมอภาคทางอินเทอร์เน็ท

  1. NickWildeTH

    สหรัฐอเมริกากำลังจะยกเลิก"ความเสมอภาคทางอินเทอร์เน็ท"

    สวัสดีครับ ล่าสุดครับมีข่าว อาจจะผ่านตาบางคนมาบ้างคือ Net Neutrality หรือ ความเสมอภาคทางอินเทอร์เน็ท ในสหรัฐอเมริกากำลังจะจบสิ้นลง อะไรคือ Net Neutralityหรือความเสมอภาคทางเน็ท? -คือการที่ให้ความเสมอภาคในโลกออนไลน์ ทุกคนได้ความเร็วเท่ากันตามความเร็วที่ซื้อมาจากผู้ให้บริการ...