หนังสือ

  1. Ikkyu9541

    นิยาย Official เล่มใหม่: The Crash

    นิยายเล่มที่ 2 ของ Minecraft หลังเล่มแรก (The Island -Max Brooks) เล่มใหม่นี้ ไม่ได้เป็นภาคต่อจากเล่มเดิมนะครับ แต่งโดยนักเขียนคนใหม่ Tracey Baptiste ออกมาเป็นผลงานนิยาย Minecraft:The Crash ปกโดย Ian Wilding คนเดิมกับเล่มก่อน เล่มนี้เป็นเรื่องของ Bianca กับ Lonnie ที่ชอบ Minecraft มากๆ...