goo.gl

  1. Bammcool

    Google เตรียมปิดบริการ goo.gl หรือ URL Shortener ภายในวันที่ 13 เมษายนนี้

    หลายคนน่าจะเคยประสบปัญหา “ชื่อเว็บยาวเกิน” โดยเฉพาะในบ้านเรา ที่ส่วนมากใช้ชื่อเว็บเป็นภาษาไทย พอ Copy ลงที่อื่น กลับได้ชื่อยาว ๆ ดูเกะกะไม่น้อย แต่ที่ผ่านมาปัญหานี้่ถูกแก้ด้วย goo.gl หรือ URL Shortener บริการย่อลิงก์เว็บของ Google ซึ่งเปิดให้ใช้มากว่า 8 ปีแล้ว ทว่าล่าสุดทาง Google...