เสียเงิน

  1. Bammcool

    เปิดรับงาน Mc-BestAMZ.net รับทีมงานเซิฟเวอร์ 1.12.2 [เสียเงิน]

    ----------[ รับ Admin เพิ่ม(เสียตังนะ300w) ]---------- 1. Admin + op เควส 1 ตำแหน่ง 300w/350true 2. Admin + op ของทรู 1 ตำแหน่ง 300w/350true 3. Admin + op กิจกรรม 2 ตำแหน่ง 300w/350true หรือ 1. Staff + op 150w 2. Builder + op 150w 3. Police + op 150w...