จุดรวมคนเปิดเซิร์ฟเวอร์.11

  1. momotom3122

    อยากลอง สร้างเซิฟ ดู ไม่มีประสบการณ์ นะ ใคร มีอะไรให้ช่วยบอกได้นะ

    อยากลอง สร้างเซิฟ ดู ไม่มีประสบการณ์ นะ ใคร มีอะไรให้ช่วยบอกได้นะ ตามนี้ . . . . .