1.16.5-1.17.2

  1. NonNaBueaKung

    เปิดรับงาน หาทีมงานช่วยทำเซิฟ Survival 1.16.5-1.17.2

    หาผู้ช่วยทำเซิฟครับผม ว่าจะกะทำเป็นแนว Classic+Modern นิดๆ หมายถึง ยุคเดิมๆ+ปลั้กอินใหม่ๆอะนะ ขอคนที่ไม่มีเซิฟทำแดล้ว หรือ ว่างจริงๆนะครับผม ขอไม่ใช่คนที่ทำหลายเซิฟ หรือ มีเซิฟที่ตัวเองกำลังทำอยู่แล้ว อายุขอ 15 ปีขึ้นไปนะครับผม เงินได้ตอนเซิฟเปิดแล้วมีรายได้ ขอคนอยู่ด้วยกันนานจริงๆ ดิสครอด์...